Καλωσορίσατε στο GreekBirdClub.
Σελίδα 3 από 3 ΠρώτοΠρώτο 123
Αποτελέσματα 21 μέχρι 27 από 27
 1. #21
  Κελαηδάω
  Ημ. Εγγραφής
  Aug 2015
  Τοποθεσία
  Τρίπολη
  Μηνύματα
  2,583
  'Ονομα
  Κώστας
  Post Thanks / Like
  συνδυασμοι ασπροκεφαλης καρδερινας

  http://digilander.libero.it/cardelli...sta-bianca.htm

 2. #22
  Κελαηδάω
  Ημ. Εγγραφής
  Aug 2015
  Τοποθεσία
  Τρίπολη
  Μηνύματα
  2,583
  'Ονομα
  Κώστας
  Post Thanks / Like
  POSIBLESCRUCES Y DESCENDENCIAS

  1.- Clásicox Ágata50%machos clásicos/P. ágata
  50% hembras clásicas

  2.- Ágatax Ágata50%machos ágatas
  50% hembras ágatas

  3.- Ágatax Clásico50%machos clásicos/P. ágata
  50% hembras ágatas

  4.- Clásico/P.Ágata x Clásico25%machos clásicos
  25% machos clásicos/P. ágata
  25% hembraságatas
  25% hembras clásicas

  5.- Clásico/P.Ágata x Ágata25%machos clásicos/P. ágata
  25% machos ágatas
  25% hembrasclásicas
  25% hembras ágatas

  6.- Brunox Ágata50%machos clásicos/P. bruno /P. Ágata /P. isabela
  50% hembrasbrunas

  7.- Brunox Isabela50%machos brunos /P. isabela
  50% hembras brunas

  8.- Ágatax Bruno50%machos clásicos/P. ágata /P. Bruno /P. isabela
  50% hembraságatas

  9.- Ágatax Isabela50%machos ágatas/P. isabela
  50% hembras ágatas

  10.- Isabelax Bruno50%machos brunos/P. isabela
  50% hembras isabelas

  11.- Isabelax Ágata50%machos ágatas/P. isabela
  50% hembras isabelas

  12.- Clásico/P.Ágata x Clásico25%machos clásicos/P. ágata
  25% machos clásicos
  25% hembrasclásicas
  25% hembras ágatas

  13.- Clásico/P.Ágata x Ágata25%machos clásicos/P. ágata
  25% machos ágatas
  25% hembrasclásicas
  25% hembras ágatas

  14.- Clásico/P.Ágata x Bruno25%clásico/P. ágata /P. bruno /P. isabela
  25% clásico/P.bruno
  25% hembras ágatas
  25% hembras clásicas

  15.- Clásico/P.Ágata x Isabela25%machos ágatas/P. isabela
  25% machos clásicos/P. isabela
  25%hembras clásicas
  25% hembras ágatas

  16.- Clásico/P.Bruno x Clásico25%machos clásicos/P. brunos
  25% machos clásicos
  25% hembrasclásicas
  25% hembras brunas
  17.- Clásico/P.Bruno x Ágata25%machos clásicos/P. ágata /P. Bruno /P. isabela
  25% machosclásicos/P. ágata
  25% hembras clásicas
  25% hembrasbrunas

  18.- Clásico/P.Bruno x Bruno25%machos clásicos/P. brunos
  25% machos brunos
  25% hembrasclásicas
  25% hembras brunas

  19.- Clásico/P.Bruno x Isabela25%machos clásicos/P. isabela
  25% machos brunos/P. isabela
  25%hembras clásicas
  25% hembras brunas

  20.- Clásico/P.Isabela x Clásico25%machos clásico/P. isabela
  25% machos clásico
  25% hembrasclásicas
  25% hembras isabelas

  21.- Clásico/P.Isabela x Ágata25%machos clásicos/P. ágata
  25% machos ágatas/P. isabela
  25%hembras clásicas
  25% hembras isabelas

  22.- Clásico/P.Isabela x Bruno25%machos clásicos/P. brunos
  25% machos brunos/P. isabela
  25%hembras clásicas
  25% hembras isabelas

  23.- Clásico/P.Isabela x Isabela25%machos clásicos/P. isabela
  25% machos isabelas
  25% hembrasclásicas
  25% hembras isabelas

  24.- Ágata/P.Isabela x Clásico25%machos clásicos/P. ágata
  25% machos clásicos/P. isabela
  25%hembras ágatas25%hembras isabelas25.- Ágata/P.Isabela x Ágata25%machos ágatas
  25% machos ágatas/P. isabela
  25% hembraságatas
  25% hembras isabelas

  26.- Ágata/P.Isabela x Bruno25%machos clásicos/P. ágata /P. Isabela /P. bruno
  25% machosbrunos/P. isabela
  25% hembras ágatas
  25% hembras isabelas

  27.- Ágata/P.Isabela x Isabela25%machos ágatas/P. isabela
  25% machos isabelas
  25% hembraságatas
  25% hembras isabelas

  28.- Bruno/P.Isabela x Clásico25%machos clásicos/P. bruno
  25% machos clásicos/P. isabela
  25%hembras brunas
  25% hembras isabelas

  29.- Bruno/P.Isabela x Ágata25%machos clásicos/P. ágata /P. Bruno /P. isabela
  25% machoságatas/P. isabela
  25% hembras brunas
  25% hembras isabelas

  30.- Bruno/P.Isabela x Bruno25%machos brunos
  25% machos brunos/P. isabela
  25% hembrasbrunas
  25% hembras isabelas

  31.- Bruno/P.Isabela x Isabela25%machos isabelas
  25% machos brunos/P. isabelas
  25% hembrasbrunas
  25% hembras isabelas

  32.- Clásico/P.Ágata /P. Bruno /P. Isabela x Clásico12,5%machos clásicos
  12,5% machos clásicos/P. bruno
  12,5%machos clásicos/P. ágata
  12,5% machos clásicos/P.isabela
  12,5% hembras clásicas
  12,5% hembras brunas
  12,5%hembras ágatas
  12,5% hembras isabelas

  33.- Clásico/P.Ágata /P. Bruno /P. Isabela x Ágata12,5%machos clásicos/P. ágata
  12,5% machos ágatas
  12,5%machos clásicos/P. ágata /P. Bruno /P. isabela
  12,5% machoságatas/P. isabela
  12,5% hembras clásicas
  12,5% hembraságatas
  12,5% hembras brunas
  12,5% hembras isabelas

  34.- Clásico/P.Ágata /P. Bruno /P. Isabela x Bruno12,5%machos clásicos/P. bruno
  12,5% machos brunos
  12,5% machosclásicos/P. ágata /P. Bruno /P. isabela
  12,5% machos brunos/P.isabela
  12,5% hembras clásicas
  12,5% hembras ágatas
  12,5%hembras brunas
  12,5% hembras isabelas

  35.- Clásico/P.Ágata /P. Bruno /P. Isabela x Isabela12,5%machos ágatas/P. isabela
  12,5% machos brunos/P. isabela
  12,5%machos isabela
  12,5% machos clásicos/P. isabela
  12,5%hembras clásicas
  12,5% hembras ágatas
  12,5% hembrasbrunas
  12,5% hembras isabelas

  36.- Ágatax Lutino50%machos clásicos/P. ágata /P. lutino
  50% hembras ágatas
  3

  7.- Brunox Lutino
  50%machos clásicos/P. bruno /P. lutino
  50% hembras brunas

  38.- Ágatax Satine50%machos ágatas/P. satine
  50% hembras ágatas

  39.- Brunox Satine50%machos brunos/P. satine
  50% hembras brunas

  40.- Isabelax Lutino50%machos clásicos/P. isabela /P. lutino
  50% hembras isabelas

  41.- Isabelax Satine50%machos isabelas/P. satine
  50% hembras isabelas

  42.- Clásico/P.Ágata /P. Bruno /P. Isabela x Lutino25%machos clásicos/ Passe-Partout
  12,5% machos clásicos/P.lutino
  12,5% machos ágata/P. lutino
  12,5% hembrasclásicas
  12,5% hembras ágatas
  12,5% hembras brunas
  12,5%hembras isabelas

  43.- Bruno/P. Satine x Lutino50%machos clásicos/P. bruno /P. Lutino y alguno de Satine
  25%hembras brunas
  25% hembras satine

  44.- Lutinox Bruno50%machos clásicos/ P. bruno /P. lutino
  50% hembras lutinas

  45.- Lutinox Ágata50%machos clásicos/ P. ágata /P. lutino
  50% hembras lutinas

  46.- Bruno/P.Satiné x Satiné25%machos brunos
  25% machos satine
  25% hembras brunas
  25%hembras satine

  47.- Isabela/P.Satiné x Satiné25%machos isabelas platas
  25% machos satine
  25% hembrasisabelas platas
  25% hembras satine

  48.- Lutinox Satine50%machos lutinos/P. satine
  50% hembras lutinas

  49.- Isabela/P.Satiné x Satiné25%machos isabelas/P. satine
  25% machos satine
  25% hembrasisabelas
  25% hembras satine

  50.- Bruno-plata/P.Satiné x Lutino17%machos ágatas-plata/P. lutino
  17% machos ágatas-plata/P.brunos-plata
  17% machos lutinos
  25% hembrasisabelas-plata
  25% hembras satine


  51.- Ágata/P.Isabela x Satine50%machos y hembras brunos-plata
  50% machos y hembrasisabelas-plata

  52.- DoblesPortadores (Brunos x Pastel) x Bruno12,5%machos brunos
  12,5% machos brunos/P. pastel
  12,5% machosclásicos/ dobles portadores
  12,5% machos clásicos/P.bruno
  12,5% hembras clásicas
  12,5% hembras pastel
  12,5%hembras brunas
  12,5% hembras brunas pastel


  53.- Clásico/P:Isabela /P. Satiné x Ágatamachoságatas /P. satine /P. isabela
  machos ágatas/P. satiné
  machosclásicos/P. ágata /P. Isabela /P. satine
  machos clásicos/P.ágata /P. isabela
  machos clásicos/P. ágata /P.Satiné
  hembras: isabelas
  hembras : satine
  hembras :ágata
  hembras . clásicas


  54.- Clásico/P.satine x Brunomachosclásicos/P. brunos /P. satine
  machos clásicos/P. bruno
  hembrassatine
  hembras clásicas

  55.- Clásico/P:Isabela /P. Satiné/P. Ágata x Brunomachosclásicos/P. brunos /P. Satine /P. agatas /P. isabelas
  machosclásicos/P. bruno-satiné
  hembras satine
  hembrasclásicas
  hembras ágatas
  hembras isabelas

  CRUCESRECESIVOS

  1.- Opalx Opal50%machos opal
  50% hembras opal

  2.- Opalx Clásico50%machos clásicos/P. opal
  50% hembras clásicas/P. opal

  3.- Clásicox Opal50%machos clásicos/P. opal
  50% hembras clásicas/P. opal

  4.- Clásico/P.Opal x Clásico25%machos clásicos/P. opal
  25% machos clásicos
  25% hembrasclásicas/P. opal
  25% hembras clásicas

  5.- Clásicox Clásico/P. Opal25%machos clásicos/P. opal
  25% machos clásicos
  25% hembrasclásicas/P. opal
  25% hembras clásicas

  6.- Clásico/P.Opal x Opal25%machos clásicos/P. opal
  25% machos opal
  25% hembrasclásicas/P. opal
  25% hembras opal

  7.- Opalx Clásico/P. Opal25%machos clásicos/P. opal
  25% machos opal
  25% hembrasclásicas/P. opal
  25% hembras opal

  8.- Clásico/P.Opal x Clásico/P. Opal25%machos clásicos/P. opal
  12,5% machos opal
  12,5% machosclásicos
  25% hembras clásicas/P. opal
  12,5% hembrasopal
  12,5% hembras clásicas


 3. Likes jk21, tasos-mo, xrzar, wild15 liked this post
 4. #23
  Κελαηδάω
  Ημ. Εγγραφής
  Aug 2015
  Τοποθεσία
  Τρίπολη
  Μηνύματα
  2,583
  'Ονομα
  Κώστας
  Post Thanks / Like
  οι συνδυασμοί τις μεταλλαξης οπαλ .................................................. ..του ''φιλου μου, του Παολο"

  1.- Opal x Opal
  50% machos opal
  50% hembras opal

  2.- Opalx Clásico
  50% machos clásicos/P. opal
  50% hembras clásicas/P. opal

  3.- Clásicox Opal
  50% machos clásicos/P. opal
  50% hembras clásicas/P. opal

  4.- Clásico/P.Opal x Clásico
  25% machos clásicos/P. opal
  25% machos clásicos
  25% hembrasclásicas/P. opal
  25% hembras clásicas

  5.- Clásicox Clásico/P. Opal
  25% machos clásicos/P. opal
  25% machos clásicos
  25% hembrasclásicas/P. opal
  25% hembras clásicas

  6.- Clásico/P.Opal x Opal
  25%machos clásicos/P. opal
  25% machos opal
  25% hembrasclásicas/P. opal
  25% hembras opal

  7.- Opalx Clásico/P. Opal
  25% machos clásicos/P. opal
  25% machos opal
  25% hembrasclásicas/P. opal
  25% hembras opal

  8.- Clásico/P.Opal x Clásico/P. Opal
  25% machos clásicos/P. opal
  12,5% machos opal
  12,5% machosclásicos
  25% hembras clásicas/P. opal
  12,5% hembrasopal
  12,5% hembras clásicas

 5. Likes jk21, kostas karderines, tasos-mo, xrzar liked this post
 6. #24
  Στο κλαδί
  Ημ. Εγγραφής
  Mar 2014
  Τοποθεσία
  Λευκωσια , Κυπρος
  Μηνύματα
  725
  'Ονομα
  Antonis
  Κατοικίδιο
  καναρινια red factor , καρδερινες , καρδερινες ματζορ
  Post Thanks / Like
  μπορει καποιος να με βοηθησει , αρχεγονο φορεας ασπροκεφαλο αρσενικο με θυληκο αχατη , ποιο θα ειναι το αποτελεσμα ?

 7. #25
  Gold Member
  Ημ. Εγγραφής
  Feb 2011
  Τοποθεσία
  Ναξάρα!!!
  Μηνύματα
  22,208
  'Ονομα
  Δημήτρης
  Κατοικίδιο
  Razza espanol, cockatiels, καρδερίνες, σκυλάκια
  Post Thanks / Like

  Ranks Showcase

  Αντώνη έχω σκουριάσει αλλα θα κάνω μια προσπάθεια... αν κανω λάθος ας με διορθώσει οποιος ξέρει...
  Ολα τα μικρά που θα πάρεις θα είναι αρχέγονα, τα αρσενικά θα είναι φορεις ασπροκέφαλου και αχάτη ενω τα θηλυκά θα είναι φορεις μονο ασπροκέφαλου!
  ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ

 8. Likes kostaskirki liked this post
 9. #26
  Κελαηδάω
  Ημ. Εγγραφής
  Oct 2013
  Τοποθεσία
  Χίος
  Μηνύματα
  1,069
  'Ονομα
  Κώστας
  Κατοικίδιο
  Καρδερίνες , Φλώρια
  Post Thanks / Like
  Αντωνη ειναι οπως ακριβως σου τα ειπε ο Δημητρης
  Λογοθετης Κώστας
  Χίος

 10. Likes mitsman liked this post
 11. #27
  Αυγό.
  Ημ. Εγγραφής
  May 2019
  Μηνύματα
  6
  'Ονομα
  jimmys
  Κατοικίδιο
  καρδερινες
  Post Thanks / Like
  καλησπερα!!!
  να ρωτησω οι μεταλλαξεις εουμο και παστελ πως προκειπτουν?
  ποιος ειναι ο συνδιασμος για να βγαλουμε αυτες τις μεταλλαξεις???

 

 
Σελίδα 3 από 3 ΠρώτοΠρώτο 123

Δικαιώματα Δημοσίευσης

 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύετε απαντήσεις
 • Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε επισυναπτόμενα αρχεία
 • Δε μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • BB code είναι σε λειτουργία
 • Smilies είναι σε λειτουργία
 • [IMG] κώδικας είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] code is σε λειτουργία
 • HTML Κώδικας είναι εκτός λειτουργίας